Proiect European

Comunicat de presa – Finalizare Proiect

Prezentul magazin online a fost realizat in cadrul activităților proiectului “Creștere capacitate producție saltele pocket“ – Cod SMIS 110114.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio -Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritara 2 “Îmbunatațirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investiție 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”.
BODESCU EXPORT IMPORT SRL a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiuni de dezvoltare Nord-Ves Nord-Vest.
Obiectivele generale ale proiectului: îmbunătățirea competitivității întreprinderii prin extinderea capacității de producție saltele de tip pocket și a casetelor cu miez din arcuri tip pocket.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Obiectivul specific OS1: Cresterea competitivitatii economice si a productivitatii muncii se va concretiza prin reducerea pretului de cost, cresterea profitabilitatii saltelelor cu arcuri tip pocket si a casetelor de poliuretan cu miez de arcuri pocket, ca urmare a eliminarii importurilor costisitoare de arcuri din Germania, dar si prin optimizarea consumurilor energetice, atat in ceea ce priveste utilajele de productie cat si a energiei folosite in spatiile de productie (prin dotarea cu sistem de iluminare LED). Productivitatea muncii va creste deoarece echipamentele sunt in mare masura automatizate si presupun un numar mic de muncitori, si ceea ce este foarte important, au o productivitate extrem de mare. Productia de saltele tip poket va creste de peste 4 ori.

2. Obiectivul specific OS2: Cresterea dimensiunilor pietei careia i se adreseaza firma prin internationalizarea firmei si penetrarea cu produse finite pe piata germana.

O companie care doreste sa-si cresca piata de desfacere a produselor trebuie in primul rand sa fie capabila sa produca suficent de mult pentru a deservi in bune conditii piata pe care o tinteste. Acest lucru va fi posibil datorita achizitionarii utilajelor care permit extinderea capacitatii de productie. Un element specific prezentului proiect, este acela de internationalizare a afacerii si de penetrare cu saltele tip pocket pe piata germana. Pentru a se asigura extinderea afacerii pe aceasta piata au fost luate masurile adecvate care sunt necesare cladirii increderii publicului german, cum sunt certificarea produsului conform DIN 33419/EN ISO 15537 si inregistrarea marcii comerciale in Germania, precum si masurile de creare a infrastructurii si informarii necesare vanzarii efective a produselor, cum sunt crearea unui magazin online destinat pietei germane precum si participarea la targuri in Germania.

3. Obiectivul specific OS3: Cresterea flexibilitatii necesare pentru adaptarea la cerintele unei economii de piata dinamice, adoptarea standardelor europene in domeniul sistemului de management al calitatii. Obiectivul se va realiza prin certificarea sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul de calitate ISO 9001:2015 care va permite asigurarea unui standard ridicat al calitatii impuse, un management mai eficient al afacerii, precum si luarea rapida a unor masuri de corectie in cazul in care apar probleme. 

Rezultatele proiectului: dotare cu echipamente tehnologice (mașini universale de producție a arcurilor tip pocket, mașina de lipire a arcurilor tip pocket, mașina de matlasat, mașina de surfilat, mașina universala de umplere, stivuitor saltele, electrostivuitor, mașina de cusut cu 2 ace), dotarea halei de producție cu sistem de iluminat cu LED, crearea a 17 noi locuri de muncă și măsuri complementare care asigură creșterea calității și intrarea pe piețe internaționale.
Proiectul a fost derulat în localitatea Satu Mare, județul Satu Mare, Parc Industrial Sud, Parcela 16, în perioada 12.03.2018 – 31.07.2020, cu o valoare totală de 8.028.028,21 RON, din care valoare totala eligibila: 6.721.804,47 RON, valoare finantare nerambursabila: 4.099.512,29 RON, din care:

– 3.484.585,45 contributie FEDR

– 614.926,84 contributie din bugetul national

Valoare contributie proprie (eligibila): 2.622.292,18 RON

Durata proiectului: 42 de luni
Pentru detalii suplimentare : Bodescu Maria-Floare, Manager de proiect, tel. 0261.824.400, e-mail eibodescu@gmail.com.


Pentru informatii detaliate despre celalalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va rugam vizitati www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

www.inforegio.ro     |     facebook.com/inforegio.ro