Home Page

Anunț finalizare implementare proiect:
“Creștere capacitate producție saltele pocket”

BODESCU EXPORT IMPORT SRL anunță finalizarea implementarii proiectului “Creștere capacitate producție saltele pocket“  – Cod SMIS 110114. 

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritara 2 “Îmbunatațirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investiție 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. 

 • valoarea totală eligibila a proiectului: 6.721.804,47 RON 
 • valoarea totală finanţării nerambursabile acordate: 4.099.512,29 RON, din care 3.484.585,45 RON contributie FEDR si 614.926,84 contributie natională  
 • data de începere a proiectului: 12.03.2018 
 • data de finalizare a proiectului: 31.07.2020 
 • locul de implementare: Satu Mare, județul Satu Mare, Parc Industrial Sud, Parcela 16 

Obiectivul general al proiectului l-a constituit îmbunatatirea competitivitatii întreprinderii prin extinderea capacitatii de productie saltele de tip pocket si a casetelor cu miez din arcuri tip pocket. Investitiile realizate au condus la realizarea unor produse superioare calitativ, la standarde europene, care să permită pătrunderea pe noi segmente de piată, cresterea productivitătii, îmbunătătirea competitivitătii regionale, nationale si internationale, dar si promovarea de noi tehnologii în care se utilizeaza echipamente de productie performante, de ultimă generatie, care pe langă performantele tehnice contribuie direct si indirect la protectia mediului înconjurator si la dezvoltarea durabilă. 

Obiectivul specifice au fost: 

OS1: Cresterea competitivitatii economice si a productivitătii muncii se va concretiza prin reducerea pretului de cost, cresterea profitabilitatii saltelelor cu arcuri tip pocket si a casetelor de poliuretan cu miez de arcuri pocket, ca urmare a eliminarii importurilor costisitoare de arcuri din Germania, dar si prin optimizarea consumurilor energetice, atât în ceea ce priveste utilajele de productie cât si a energiei folosite în spatiile de productie (prin dotarea cu sistem de iluminare LED). 

OS2: Cresterea dimensiunilor pietei careia i se adreseaza firma prin internationalizarea firmei si penetrarea cu produse finite pe piata germana. 

OS3: Cresterea flexibilitatii necesare pentru adaptarea la cerintele unei economii de piata dinamice, adoptarea standardelor europene în domeniul sistemului de management al calitatii. 

Rezultatele proiectului au fost:  

 • dotare cu echipamente tehnologice (mașini universale de producție a arcurilor tip pocket, mașina de lipire a arcurilor tip pocket, mașina de matlasat, mașina de surfilat, mașina universala de umplere, stivuitor saltele, electrostivuitor, mașina de cusut cu 2 ace);  
 • dotarea halei de producție cu sistem de iluminat cu LED; 
 • certificarea internationala a noilor produse; 
 • inregistrarea unei marci comerciale; 
 • realizarea unui magazin online; 
 • implementarea unui sistem de management al calitatii si obtinerea certificarii;  
 • participarea la un targ international in vederea penetrarii cu noile produse pe piata germana si internationalizarii afacerii; 
 • crearea a 17 noi locuri de muncă; 

Grupul tinta este format din 17 persoane nou angajate, din care 14 direct productivi si 3 angajati indirect productivi, care ocupa locurile de munca nou create. Conform proiectului din 17 persoane nou angajate minim 1 angajat va fi din categoria persoanelor defavorizate 

Pentru atingerea obiectivelor, conform proiectului au fost realizate achizitii si incheiate urmatoarele contracte

Masina universala de productie a arcurilor tip pocket de 50-80 mm 

 • Furnizor: Springform Technology Limited 
 • Valoare contract: 1,579,142.62 RON 

Masina universala de productie a arcurilor tip pocket de 80-240 mm 

 • Furnizor: Springform Technology Limited 
 • Valoare contract: 1,579,142.62 RON 

Masina de lipire a arcurilor tip pocket 

 • Furnizor: Springform Technology Limited 
 • Valoare Valoare contract: 852,151.17 RON 

Masina de matlasat  

 • Furnizor: Dipl. Ing. Stefan Landau GmbH 
 • Valoare contract: 1,113,218.77 RON 

Masina de surfilat 

 • Furnizor: Dipl. Ing. Stefan Landau GmbH 
 • Valoare contract: 1,318,570.68 RON 

Masina stivuit saltele 

 • Furnizor: Dipl. Ing. Stefan Landau GmbH 
 • Valoare contract: 273,832.66 RON 

Masina universala de umplere 

 • Furnizor: Dipl. Ing. Stefan Landau GmbH 
 • Valoare achizitie: 522,872.57 RON 

Masina de cusut 2 ace 

 • Furnizor: SC MEGA SERV SRL 
 • Valoare achizitie: 64,912.16 RON 

Electrostivuitor 

 • Furnizor: SC Radacini Equipment SRL 
 • Valoare achizitie: 90,298.83 RON 

Sistem iluminat LED 

 • Furnizor: SC Interconect SRL 
 • Valoare contract: 50,690.03 RON 

Magazin Online 

 • Furnizor: Eingebrand 
 • Valoare contract: 76,792.40 RON 

Inregistrare Marca Comerciala 

 • Furnizor: Eingebrand 
 • Valoare contract: 45,172.00 RON 

Informare si publicitate 

 • Furnizor: Paul Marker SRL 
 • Valoare contract: 4,760.00 RON 

Servicii de certificare a sistemului de management 

 • Furnizor: SC OC ALTCERT SRL 
 • Valoare contract: 5,420.64 RON 

Servicii de certificare a produselor 

 • Furnizor: Institut fur Gesundheit und Ergonomie e.V. 
 • Valoare contract: 14,680.90 RON 

Servicii de internationalizare 

 • Furnizor: Koeln Messe 
 • Valoare contract: 65,571.68 RON 

Consultanta pentru elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achizitii 

 • Furnizor: Nord Quality Consulting SRL 
 • Valoare contract: 9,034.40 RON 

Consultanta pentru management proiect 

 • Furnizor: New Novotek SRL 
 • Valoare contract: 40,3654.80  RON 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro), precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro), către care se va face link. 

SC BODESCU EXPORT IMPORT SRL 

Pentru detalii suplimentare : Bodescu Maria-Floare, Manager de proiect, tel. 0261.824.400, e-mail eibodescu@gmail.com.